Courses Lectures

 

WTE-Coach Seminar for Kyurugi coaches with issuing of CoachLicenses https://worldtaekwondoeurope.org/events/etu-calendar/coaches-seminar-by-etu/wte-coaches-seminar-denmark

  1. Will be conducted by GM Chakir Chelbat on Friday, July 6th 2018 from 08.30-18:00

DTaF’s Gradueringsseminar

https://www.taekwondo.dk/media/2018-07-08_Gradueringsseminar-kursus__Roedovre.doc

 

1. Foredrag af Henrik Frost, 7. Dan

Politiassistent, HHKP’s bodyguard og specialist i realistisk selvforsvar.

Slagsmål eller selvforsvar? Voldsmand eller offer?

Det sker jævnligt, at folk ender i voldsepisoder, hvor de egentlig tror, at de udøver selvforsvar, hvilket i værste fald kan resultere i en voldsdom. I dette foredrag bliver du klogere på, hvordan man ved, hvornår man handler i selvforsvar og hvornår man bare er indblandet i et slagsmål- eller i værste fald faktisk pludselig er blevet overfaldsmanden? Der er hos domstolene en tendens til at forvente mere overblik og kontrol i en fysisk konfrontation, hvis man dyrker kampsport, og slag og spark betragtes som en form for våben, der skal bruges med stor forsigtighed. Derfor er udgangspunktet i at kunne blive straffri, hvis man overskrider reglerne for lovligt nødværge jf § 13, stk. 2, generelt dårligere for kampsportsudøvere. Hvis man omvendt er bange for at bruge sine selvforsvarsevner, fordi man frygter at blive straffet efterfølgende, kan det få katastrofale konsekvenser i en situation, hvor en hurtig respons kan være afgørende for succes eller fiasko. Der er dog adskillige ting, du bør vide, og som du kan gøre som udøver og træner, der væsentligt forbedrer dine chancer for at handle korrekt. Vi vil bl.a. komme ind på, hvilke omstændigheder før, under og efter en fysisk konflikt, der kan være afgørende for, om du senere kan blive dømt for vold eller om dine handlinger bliver betragtet som lovligt nødværge. Du vil også blive klogere på, hvad nødværgerettens kryptiske formuleringer egentlig betyder, så du i fremtiden ikke er i tvivl om, hvad der er lovligt nødværge, og specielt hvad der ikke er.


2. Foredrag af Henrik Frost om psykisk og fysisk selvforsvar (kun) for piger og kvinder.

# Not me # Not me # Not me # Not me

Selvforsvar i Taekwondo er for mange en fysisk dimension, og der er ofte meget lidt fokus på den psykologiske del. Dette er en stor fejl, da værktøjerne i psykisk selvforsvar handler om helt at undgå at blive udset som offer og komme i en fysisk konfrontation. Det handler om at vide, hvilke advarselssignaler der ofte blinker forud for et angreb/overgreb, og samtidig vide, hvilke modforanstaltninger man kan sætte i værk for at undgå at blive offer. At sige fra er også selvforsvar, men alt for mange piger/kvinder kender ikke deres egne grænser godt nok, eller også har de svært ved at sige effektivt fra. I dette foredrag stilles der skarpt på, hvilke typer overgreb og overfaldsmænd, du reelt bør være bange for, samt hvad du kan gøre for at modstå dem. Målet er at gøre dig mere tryg og sikker i hverdagen og give dig en tro på, at du faktisk kan gøre noget, og at du kan forsvare dig effektivt, hvis uheldet er ude. Det er samtidig et teoretisk oplæg til den praktiske tematræning ”# Not me!”, der kommer senere på lejren. Henrik Frost er 7. Dan, politimand og har specialiseret sig i realistisk selvforsvar. Han har med stor succes udviklet kurser i selvforsvar kun for kvinder, hvor både psykisk og fysisk selvforsvar er i fokus.


3. Foredrag af Michael Gandø om: Coaching og mental træning.


DTaF’s Dialogmøde

  “Fastholdelse af unge – Hvordan kan adfærdsdesign hjælpe os?”

   Tirsdag d.10. juli 2018 kl.15:00

   DTaF’s Dialogmøde “Hvad er BREDDE?”

    Torsdag d.12. juli 2018 kl.15:00